فعالیت های آموزشی و پژوهشی

۱- تاسیس گروه تحقیقاتی بیوالکترومغناطیس ( BioEM )

۲- تاسیس گروه تحقیقاتی امواج آسمانی ( SWT )

۳- تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی الکترومغناطیس کاربردی

۴- برگزاری المپیاد سامانه های نوین الکترومغناطیسی

۵- برگزاری دوره بهداشت الکترومغناطیسی شهروندان

۶- برگزاری Science Show در داخل و خارج از دانشگاه

۷- مشاوره آموزشی

۸- ریاست نشست بیوالکترومغناطیس در کنفرانسهای حوزه ی مهندسی برق و مخابرات

۹- ارائه ی کارگاه بیوالکترومغناطیس در کنفرانسهای حوزه ی مهندسی برق و مخابرات

۱۰- تاسیس دفتر ارتباط با مدارس دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۱- برگزاری مسابقه ی سراسری (ملی) دانش آموزی علم و صنعت (مدکاپ علم و صنعت)

۱۲- برگزاری کاپ فیزیک ایران (کفا)

۱۳- برگزاری مسابقه ی دانش آموزی کوپه

۱۴- برگزاری بازدیدهای علمی دانشجوی و دانش آموزی

۱۵- ارائه ی سمینارهای علمی (در حوزه ی مخابرات میدان و موج) در دانشکده ، دانشگاه و خارج از دانشگاه
​​​​​​​
۱۶- برگزاری کارگاههای یادگیری با طعم لذت (Edutainment WorkShop)
​​​​​​​
۱۷- دبیر کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی مهارت و اشتغال

علی عبدالعالی