ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

پرسش‌های متداول

در رویداد غیر حضوری «معلم اولی‌ها» با محوریت جمله «هر معلم، یک دنیا فرصت» دور هم جمع شدیم تا در مورد دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، امیدها و آرزوهای یک معلم اولی با هم صحبت کنیم و عمیقاً باور داریم که آینده این سرزمین در دستان کسانی‌ست که آینده‌سازان این کشور را دلسوزانه و آگاهانه، آموزش و پرورش می‌دهند.

معلم اولی، خوش آمدی…