میزان پیشرفت در هر کشوری با سیستم آموزش، تعلیم و تربیت آن کشور رابطه ی مستقیم دارد. هرچه آموزش و به تبع آن تعلیم و تربیت در یک کشور از پایه های علمی تر و بنیادی تری برخوردار باشد میزان پیشرفت در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و صنعت نیز با قوت و قدرت بیشتری پیش می‌رود. رهبر فرزانه‌مان در بیانیه گام دوم می‌فرمایند " دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود به پیش رفته است. اما هنوز از قلّه‌های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه‌ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم" بی شک این مهم، با توجه به بنیان‌ها و پایه‌های اصلی تعلیم و تربیت و آموزش در کشور، پیشرفت و ارتقا آن به دست می‌آید.
در همین راستا "بنیاد تعلیم و تربیت ایران" ازسال ها قبل متشکل از نخبگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت و آموزش کشور به مطالعه، تحقیق و بررسی ساختار تعلیم و تربیت کشور و شناسایی آسیب ها و ظرفیت های موجود پرداخته اند. در طی این سالیان تیم‌های مستعد و دغدغه‌مند بسیاری در این حوزه تشکیل گردید.