با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آشنا شوید

سوابق کاری و زندگینامه دکتر حسین باغگلی​​​​​​​​​​​​​​

حسین باغگلی متولد سال ۱۳۵۷ و دارای دکترای علوم تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد است و هم اکنون هم عضو هیئت علمی این دانشگاه است. وی یکی از جوانترین وزرای کابینه رئیسی است که قرار است مسئولیت بار جوانگرایی کشور را به پیشنهاد رئیس جمهور به دوش بکشد. از سوابق اجرایی وی میتوان به مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی از سال ۱۳۹۷ تا کنون اشاره کرد. وی در سال ۹۷ توسط دکتر ابراهیم رئیسی به این عنوان منصوب شد و سابقه همکاری مستقیم با دکتر رئیسی را دارد.

بنیاد فرهنگی رضوی مدیریت مجموعه مدارس آستان قدس رضوی و پردیس تربیتی توانا با رویکرد عامالمنفعه را بر عهده دارد که شامل ۱۹ مدرسه و بیش از ۷ هزار دانش آموز در مناطق مختلف شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای خراسان رضوی به ویژه در مناطق محروم و کم بضاعت است. ۶۰ درصد از کادر این مدارس کارمندان رسمی آموزش و پرورش هستند و بخشی را نیز خادمان تربیتی داوطلب تشکیل میدهند. از دیگر فعالیت های وی عضویت درهیئت مدیره موسسه جوانان آستان قدس رضوی (۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹) عضویت در هیات اندیشه ورز کودک و نوجوان حرم مطهر(۱۳۹۷ تا کنون)، عضویت در هیات امنای فرهنگسرای کودک و ایمنی شهرداری مشهد، عضویت در هیئت امنای فرهنگسرای کودک و آینده شهرداری مشهد، عضویت در هیات اندیشه ورز اداره کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی و طراحی اشاره کرد.


​​​​​​​
-مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی از سال ۱۳۹۷ تاکنون
-عضو متخصص کارگروه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
-دبیر شورای علمی جشنواره ملی
-فعالیتهای دینی و قرآن معلمان ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
-تدریس در دانشگاه فرهنگیان (بیش از ۵ سال(
- همکاری در انجام مطالعات پشتیبان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
-عضویت در انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرا
-مشاور تخصصی در طراحی برنامه های آموزشی تربیتی در مدارس شهر مشهد
-عضو کارگروه مدارس تحول خواه مشهد مقدس
-انجام پژوهشه های متعدد علمی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی
-انتشار مقالات متعدد علمی و پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی
-عضویت در هیئت مدیره موسسه جوانان آستان قدس رضوی(۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹)
-عضویت در هیات اندیشه ورز کودک و نوجوان حرم مطهر( ۱۳۹۷ تاکنون)
-عضویت در هیات امنای فرهنگسرای کودک و ایمنی شهرداری مشهد
-عضویت در هیئت امنای فرهنگسرای کودک و آینده شهرداری مشهد
-عضویت در هیات اندیشه ورز اداره کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی
-طراحی و اجرای سامانه آموزش مجازی
-راه اندازی پردیس تربیتی توانا در تهران
- عضو هیئت مدیره مؤسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی و رییس هیئت مدیره مؤسسه غیر تجاری اندیشه ورزان جوان شهر بهشت
 
 منبع: خبرگزاری آنا​​​​​​​